Petalax Snickeri kb har tillverkat fönster och dörrar sedan 1952. I vårt produktsortiment ingår både fasta och öppningsbara fönster samt ytterdörrar. Träfönster med aluminiumutsida kom med i produktionen 1991.
Produkterna tillverkas både i standardutförande och enligt kundens / arkitektens önskemål. Udda former och varierande färgsättning är inget ovanligt hos oss.